Условия за записване

Общи условия на Оданс Травел за организирани туристически пътувания:


ЗАПИСВАНЕ
1. Записването за пътуване става след внасяне на депозит от 30% от цената наекскурзията или
почивката при автобусни екскурзии или 50 % при пътувания със самолет и представяне от туриста на
необходимите документи и информация в офисите на Туроператора или на представляващия го
туристически агент.
2. Срок за записване – записването за автобусна екскурзия или почивка трябва да се осъществи в
срок 15 дни преди обявената за пътуване дата ,а за самолетни пътувания се извършва един месец
преди обявената за пътуване дата. Една седмица преди пътуването Туристът трябва да се яви в
офиса на Туроператора или Турагента ,в който е сключен договора за да му бъде предоставена
информация по чл 32 от ЗТ. При записване в последния момент, тя се предоставя при сключването на
договора.
3. Преди да извърши плащане Туристът се е запознал и е приел общите условия на туроператора
изложени в годишния каталог и в сайта www.odans-travel.com и се е съгласил с тях чрез подписването
на Договор за организирано пътуване.При предплащания/плащания по банков път или чрез кредитна
карта Туроператорът потвърждава резервацията в двудневен срок и генерира договор с пореден
номер,който е валиден и без подписа на туриста.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 • Валиден международен паспорт
 • Лична карта
 • За деца под 18 год. – в случай, че не пътуват с двамата родители – нотариално заверена
  родителска декларация, която трябва да бъде представена в оригинал на българската
  граница, както и копие от акта за раждане.
 • За деца под 18 год. – в случаите, в които пътуват само с единия родител –нотариално
  заверена декларация от другия родител, която трябва да бъде представена в оригинал на
  българската граница, както и копие от акта за раждане.
 • Визи – за държавите, за които е необходимо издаване на виза (например Русия, Индия и др.)
  Туристът е длъжен да предостави всички необходими документи. За пътуванията с визи
  Туроператорът не гарантира получаването на виза, а само предоставя всички изисквани от
  съответното посолство документи надлежно попълнени и предоставени му от Туриста.За
  непълна или неточно предоставена информация в тази връзка отговорност носи Туристът.
НАСТАНЯВАНЕ
4. Стандартното настаняване е в хотелите с категория 2* / 3* , освен ако в предварителната
информация не е посочена друга категория. Цената е формирана на база настаняване в стая с 2-3
легла. Настаняване в единична стая се заплаща допълнително.Информация относно хотелите по
програмите и доплащането за единична стая е изнесена на сайта на Туроператора.
5. Седем дни преди пътуването Туроператорът потвърждава на туристите хотелите, в които ще бъдат
настанени, техните адрес, телефон и интернет сайт. Туроператорът си запазва правото за
настаняване в подобни хотел/хотели като задължително запазва договорената категория за хотелско
настаняване.В случаите на настаняване в хотели с по-висока категория от уговорената, следва
Туристът да доплати разликата в цената.

ТРАНСПОРТ
6. Оданс Травел има сключен договор за превоз на пътници срещу заплащане с Интеркарс .БГ –
лиценз за международен превоз на пътници 0010. Пътуванията се извършват с комфортни
туристически автобуси от моделите Мерцедес, Неоплан,Ман, Сетра, Бова, Ивеко, Скания, Ван Хоол,
Иризар. Автобусите разполагат с климатична инсталация, тоалетна, видео, минибар за топли и
студени напитки.
Година на производство на използваните транспортни средства, номер и срок на валидност на знака
за технически преглед се включват в договора за организирано пътуване.

ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ
7. Медицинската застраховка за акутно заболяване с покритие от 5000 евро е с доплащане за всяко
конкретно пътуване и представлява неразделна част от общата цена на екскурзията/почивката
.Стойността на медицинската застраховка е предоставена в предварителната информация по чл. 32.
Застрахователната компания е "Булстрад Живот".
8. Цените за екскурзиите /почивките/ са валидни за групи от минимум 25 туристи при автобусни
екскурзии и 15 туристи при самолетни екскурзии .
Туроператорът си запазва правото да извършва промени в обявените цени не по-късно от 20 дни
преди датата на екскурзията/почивката и с повишение не повече от 5% от обявената цена за
екскурзията/почивката. Всички цени, упоменати в чужда валута да се считат за левова равностойност
по фиксинга на БНБ и да се заплащат в левова равностойност.
9. В цената на екскурзията /почивката не са включени следните разходи: цената на входните билети за туристическите обекти ,музеи,
корабчета,фериботи,използуването на обществен превоз за някои градове,консумираните напитки в
автобусите или самолетите.
10.Договорената цена за екскурзията /почивката може да бъде променяна, в случаите на промяна на
стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; при промяна размера на
таксите,свързани с ползваните услуги по договора/като летищни, фериботни,пътни такси , чек поинт и
др/при промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода на сключването на
договора и датата на отпътуване. При промяна стойността на транспортните разходи туроператорът
си запазва правото за повишаване на обявената цена според предварителната информация по чл.
32, като начислява горивна такса, която се прилага, ако настъпи увеличение на горивата по-високо от
5%, сравнено с декември 2014 г., когато са подготвяни цените в каталог 2015 г.
11. В случай, че минималният брой туристи за осъществяване на пътуването не бъде събран, в
тридневен срок преди датата на заминаване Туроператорът, след консултация с туристите, предлага:
промяна в програмата на екскурзията / почивката, алтернативен вариант за пътуване по подобен
маршрут, друга екскурзия или индивидуално пътуване. В случай, че Туристът не е съгласен с
предложените промени, Туроператорът се задължава да възстанови пълния размер на внесената от
Туриста сума за съответната екскурзия /почивка. Туроператорът не заплаща лихви, компенсации или
неустойки за пътуване, което не е проведено.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
12. Туроператорът притежава Удостоверение за регистрация 05377 за туристическа агентска и
туроператорска дейност, като за осъществяване на дейността си използва търговската
марка ODANStravel. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от “Закона за
туризма” със "Застрахователно дружество Евроинс" АД.
Номерът на застрахователната полица е 065 0000161/ 001.
 
13. Туроператорът се задължава да проведе екскурзията /почивката/ до указаното място в
съответствие с предварително обявената програма по смисъла на чл. 32 и според Договора за
организирано пътуване, сключен с Туриста. В случай на рекламации или неизпълнение на
предварително обявената по смисъла на чл. 32 програма, Туроператорът дължи пропорционално
обезщетение, но не по-голямо от цената на екскурзията/почивката.
14. Цените за посещения на туристическите обекти, корабчета, музеи, екскурзии по желание или
туристически забележителности, които са описани в туристическата програма, но не са включени в
договора за организирано пътуване са обект на свободния избор на туриста, имат информативен
характер и не пораждат задължения за изпълнение от страна на Туроператора към Туриста.
Участието на туриста в екскурзии по желание, организирани от Туроператора, се осъществява при
събиране на минимален брой от 25 туристи за всяка отделна екскурзия.
Редът за посещение на туристическите обекти, описани в туристическата програма според
предварителната информация по чл. 32 може да бъде променен, без Туроператорът да дължи
неустойка на туриста по този повод.
15. В случай на обективни обстоятелства, независещи от Туроператора, като административни
разпоредби, визови изисквания, промяна на валутни курсове, повишение цените на горивата, както и
в случаите когато се налагат промени, касаещи програмата на пътуването, хотелското настаняване,
транспортното обслужване, изхранването, след съгласуване с Туриста, Туроператораът има право да
извърши промени в предварително обявените дати на заминаване, маршрут на пътуването,
туристическа програма и цена на екскурзията, като за целта се подписва допълнително споразумение
по смисъла на чл. 35 т. 1., или се издаде нов договор, който анулира действието на предишен сключен
договор.
16. Форсмажорни обстоятелства от всякакъв вид (непредвидими аварии, пожари, наводнения,
земетресения, бури, войни или природни бедствия от всякакъв вид, стачки, блокади, административни
разпореждания), освобождават Туроператора от изпълнение на задълженията му без да дължи
обезщетение на Туриста за претърпени загуби или пропуснати ползи.
17. Туроператорът организира пътуванията с тръгване от София. Тръгването от и връщането до
градовете от провинцията по някои програми се осъществява при минимум 8 туристи. В случай, че
минималният брой туристи, пътуващи от провинцията до София не е събран, Туроператорът
информира туристите в срок от три дни преди пътуването, че не е осигурен транспорт от провинцията
до София. В този случай туристите от провинцията следва сами да си организират транспорт до
София, а Туроператорът им възстановява съответната сума. Невъзможността на Туроператора да
организира транспорт от провинцията до София не освобождава туриста от задълженията му по
договора за организирано пътуване и не е основание за отказ от пътуване или за претенции за
обезщетение.
18. При пътувания със самолет Туроператорът не носи отговорност в следните случаи: при изменение
на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от
авиокомпанията; както и при извършването на полети, при които се налага промяна в часовете на
полетите и/или в случаите на неблагоприятни атмосферни условия.
19. Туристът се задължава да спазва реда при пътуването с автобус или самолет и вътрешния ред
при нощуването в съответните хотели. Туристът се задължава да спазва законите в посетените
държави, независимо дали е запознат с тях или не. Туристът се задължава да съблюдава традициите
и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично
поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на
обществения ред, понася всички последици за своя сметка, а Туроператорът има право да прекрати
едностранно участието на туриста без да възстановява стойността на туристическата услуга.
20. Туристът е длъжен да заплати незабавно стойността на всякакви щети,причинени от него или от
пътуващи с него непълнолетни придружители, на транспортните средства, с които пътува или на
хотела, в който е настанен.
21. Туристът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача нагрупата сборни пунктове.
Туроператорът не е длъжен да изчаква закъснял Турист/и. Всички разходи, претърпени от Туриста ,
поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобус,
самолет, ферибот и др., са изцяло за сметка на Туриста, независимо от причината за закъснението.
Туроператорът не е длъжен да изчаква Туриста при възникнали полицейски, митнически или
паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатени от последния суми или възстановяване на
претърпени от последния в тази връзка разходи.
22. При пътуване с автобус Туристът има право да носи със себе си багаж от 1 куфар или два броя стандартни
пътни чанти с общо тегло от 20 кг. Пренасянето на обемисти предмети се допуска само с предварително съгласие на
Туроператора и след заплащане на допълнителна такса. Когато пътуването се извършва със самолет,
Туристът има право да пренася допустимото от съответната самолетна компания количество багаж.
Туроператорът не носи отговорност за багажа на туристита, при проявена от последния
безстопанственост и вина за опазването му.
23. Туристът няма право да носи със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са
обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем (напр. цигари, алкохол и др.).
24. Туристът се задължава да заплати пълния размер на цената на пътуването най-късно 15 дни
преди датата на заминаване при автобусните екскурзии и 30 дни предварително при самолетните
екскурзии.В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита, че туристът се отказва от
пътуване и се прилагат клаузите по т. 26.

НЕУСТОЙКИ
25. При отказ от участие в съответната екскурзия/почивка, Туристът има право да иска възстановяване
на заплатената от него сума, в случай, че е информирал Туроператора най-късно 90 дни преди
обявената за пътуване дата при самолетни пътувания или при автобусни, които се провеждат по
време на национални празници и официални почивни дни, а при автобусни екскурзии 30 дни преди
дата за пътуване. В този случай Туроператорът възстановява пълния размер на внесената сума, както
и в случай, че Туристът има обективни причини, възпрепятстващи пътуването, за които следва да
представи официален документ. Туроператорът възстановява пълния размер на внесената сума и в
случаите, когато Туристът се прехвърли за автобусна екскурзия/почивка за по-късна дата или избере
друга автобусна екскурзия. При самолетни екскурзии, за които е издаден поименен билет не е
възможно прехвърляне на пътуването на друг турист без да се закупи нов самолетен билет.
26. В случай, че отказът на Туриста за пътуване по смисъла на предходната точка е:
• извършен до 15 дни при автобусните екскурзии и до 30 дни при самолетните преди обявената за
пътуване дата, Туроператорът удържа депозита, заплатен от Туриста;
• извършен в срок от 29 до 7 дни преди датата на пътуване при самолетните екскурзии,
Туроператорът удържа 80% от цената на екскурзията/почивката/.
• извършен в срок от 15 дни до 7 дни преди датата на заминаване при автобусните екскурзии,
Туроператорът удържа 80 % от цената на екскурзията / почивката /.
-извършен в срок по малко от 7 дни преди пътуване, Туроператорът удържа 100% от цената на
екскурзията / почивката /.
27. Преди началото на пътуването Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на
отговорното за групата лице / екскурзовода застрахователната полица по затраховка " медицински
разходи при болест и злополука на туриста" с лимит 5000 евро. Ако Туристът желае застрахователна
полица с по-висок лимит от 5000 евро, следва да я заплати допълнително.
Организаторът предлага срещу допълнително заплащане застраховка" Отмяна на пътуването",
покриваща разходите за анулиране на пътуването, анулиране на полетите, съкращаване и
прекъсване на пътуването (тя може да се направи до 5 дена от датата на сключване на договора с
Туроператора).

РЕКЛАМАЦИИ
28. Рекламации се уважават, ако се получат в писмен вид в офиса на Туроператора до 14 дни от
откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Рекламацията се извършва от туриста в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за
обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая
документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице,
включително при договор в полза на трето лице.
Туроператорът може да изисква допълнителни писменни или други видове доказателства,
включително обяснения на засегнати лица по случая.Туроператорът се задължава да отговори в
писмен вид до 30 дни след получаване на рекламацията.
29. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало оплакването, като
се състави констативен Протокол, подписан от приемащата агенция или от представител на хотела,
касаещ оплакването, както и от самия Турист, а при необходимост и от други лица, компетентни да
удостоверят съответните обстоятелства.
30. За рекламации, подадени от туриста при нарушаване на общите условия, Туроператорът не
пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна
имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции към Туроператора.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• Всичко, което не е включено в графа “Цената включва” от туристическатапрограма се заплаща
от Туриста допълнително, като например: посещения на туристически обекти, заплащане на
каюта/и при екскурзии с ферибот, посещения на увеселителни паркове, разходки с корабче и
др.
• Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време
персоналът на Туроператорът и автобусът не обслужват туристите.
• Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристическиобекти с екскурзовод
на Туроператорът, не задължително с автобус. Екскурзоводът от фирмата няма право да води
групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни оторизирани
екскурзоводи, които при желание от страна на групата могат да бъдат наети срещу
допълнително заплащане.
• В някои от посещаваните градове се налага използуване на обществен превоз , които
туристите заплащат за своя сметка
• Закуска – закуската, предлагана от хотелите, е континентална – кафе и кроасан, но в
повечето екскурзии Туроператорът осигурява закуска “бюфет„ без допълнително
заплащане. All inclusive – включва закуска, обяд и вечеря, като се предлагат и междинни
закуски, безалкохолни напитки, слабоалкохолни напитки като бира и вино и алкохолни напитки
местно производство.
• Отстъпки от цената на екскурзията или почивката, промоции, отстъпки за разплащане
с кредитна карта не се сумират.
• Настаняването в автобуса става по реда на записване, с изключение на настаняване на
VIP места - на първа седалка доплащането е 7% от цената на избраната програма, на
втора седалка е 5% от цената на избраната програма. Отстъпка за ранно записване и за
настаняване на VIP места не се сумират.
Промоции
Извънредни оферти