Условия за записване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОДАНС ТРАВЕЛ

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ

I.ОБХВАТ

  1. С тези Общи условия се урежда предоставянето на услугата туристически пакет за групи или индивидуално от “ОДАНС ТРАВЕЛ” ООД , ЕИК: 130543693 със седалище и адрес на управление: София 1000, бул. Патриарх Евтимий 15, тел: 02/ 981 96 48; факс: 02/ 987 31 35, е-mail: head[email protected]odans-travel.com, уебсайт: www.odans-travel.com – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.

  2. Общи понятия:

  1. В текстовете на Общите условия по-нататък “ ОДАНС ТРАВЕЛ ” ЕООД се представя като „ТУРОПЕРАТОР“, а потребителите на услугата туристически пакет, независимо дали става дума за групи или индивидуално – „ПОТРЕБИТЕЛ“.

  2. Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с екскурзовод на Туроператора.

  3. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време за туристите не се предвижда програма, екскурзоводът не ги обслужва и няма организирани мероприятия, включително пътуване.

  4. Терминът „Екскурзия“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който цялата група туристи последователно посещава различни населени места и нощуват в различни места за настаняване по предварително зададен маршрут с цел опознавателен туризъм и със съответното екскурзоводско обслужване.

  5. Терминът „Почивка“ в туристическата програма означава, такъв туристически пакет, при който през значителна част от периода туристът е настанен на едно място за настаняване в едно населено място с цел почивка, без задължително екскурзоводско обслужване и с възможност за допълнителни туристически услуги с цел опознаване на близки населени места.

  6. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури:

a. BB – нощувка с включена закуска

b. HB (полупансион) – нощувка с включени закуска и вечеря

c. FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря

d. All - пълен пансион + консумация на бара и други, в зависимост от мястото за настаняване.

  1. ТУРОПЕРАТОРЪТ притежава Удостоверение за регистрация 05377 за туристическа агентска и туроператорска дейност. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 97 от “Закона за туризма” със "Застрахователно дружество Евроинс" АД. Номерът на застрахователната полица е 03700100002670 валидна до 24.03.21.

 

II.ПУБЛИЧНА ОФЕРТА

  1. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предлаганите от него туристически пакети и услуги. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - www.odans-travel.com, Фейсбук страницата на туроператора- https://www.facebook.com/OdansTravelLtd/?ref=search и/или чрез и-мейл бюлетини, брошури, каталози и други информационни материали.

ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ налагат това. Промените ще бъдат отразявани на сайта на ТУРОПЕРАТОРА www.odans-travel.com .

III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ
5.
Записването за ексурзиите става след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията или почивката при автобусни екскурзии или 50 % при пътувания със самолет и сключен договор за организирано пътуване, както и с представяне от туриста на необходимите документи и информация в офисите на Туроператора, на представляващия го туристически агент, или онлайн (при плащания по банков път).

6. Срок за плащанедоплащането за автобусна екскурзия или почивка трябва да се осъществи в срок 15 дни преди обявената за пътуване дата, а за самолетни пътувания се извършва един месец преди обявената за пътуване дата. В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита, че Туристът се отказва от пътуване и Туроператорът си запазва правото да задържи внесената от Туриста сума.

7. Преди да извърши плащане Туристът се е запознал и е приел общите условия на туроператора, изложени в годишния каталог и в сайта www.odans-travel.com и се е съгласил с тях чрез подписването на Договор за организирано пътуване. При предплащания/плащания по банков път или чрез кредитна карта Туроператорът потвърждава договора в двудневен срок и генерира договор с пореден номер, който е валиден и без подписа на туриста.

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
• Валиден международен паспорт
и/или
• Лична карта
• За деца под 18 год. – в случай, че не пътуват с двамата родители – нотариално заверена родителска декларация, която трябва да бъде представена в оригинал на българската граница, както и копие от акта за раждане;
• За деца под 18 год. - в случаите, в които пътуват само с единия родител - нотариално заверена декларация от другия родител, която трябва да бъде представена в оригинал на българската граница, както и копие от акта за раждане;
• Визи – необходимостта от виза за български граждани е коректно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.Туристът е длъжен да предостави всички необходими документи. За пътуванията с визи Туроператорът не гарантира получаването на виза, а само предоставя всички изисквани от съответното посолство и представя документите надлежно попълнени и предоставени му от Туриста.За непълна или неточно предоставена информация в тази връзка отговорност носи Туристът.

V. НАСТАНЯВАНЕ
8
. Седем дни преди пътуването Туроператорът предоставя на туристите информация по чл. 82 от ЗТ - потвърждава хотелите, в които ще бъдат настанени, техните адрес, телефон и интернет сайт. При записване в последния момент или през интернет, информацията се предоставя при сключването на договора.Туроператорът си запазва правото за настаняване в подобни хотел/хотели като задължително запазва договорената категория за хотелско настаняване. В случайте на настаняване в хотели с по-висока категория от уговорената, следва туристът да доплати разликата в цената.

VI.ТРАНСПОРТ

9.При пътуване с автобус превозът на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще се извърши от фирма ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД - www.intercars.bg ,рег.по ф.д.№ 1086/2011 г.със седалище и адрес на управление:град София,бул. Патриарх Евтимий № 15, номер от НРД 1226123926, БУЛСТАТ 130968064 , лиценз № 0010 за Международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане, валиден до 31.12.2026 г., с автобуси от моделите Мерцедес, Неоплан, Сетра, Бова.
Пътуването ще се извърши с туристически автобус/, / номерът ще бъде определен
три дни?? преди пътуването / обозначен с табела "ОДАНС ТРАВЕЛ".
10. При пътуване със самолет или при комбинирани пътувания (с автобус и самолет), на туриста се предоставя поименен билет, според който се провежда пътуването.

11.Настаняването в автобуса става по реда на записване, с изключение на настаняване на VIP места - за първи ред доплащането е 7% от цената на избраната програма, а за втори ред е 5% от цената на избраната програма. Отстъпка за ранно записване и за настаняване на VIP места не се сумират.В зависимост от общата бройка на туристите, автобусът може да бъде от 30 до 50 местен.

 

 

VII.ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

12.Пътуващият има право да прекрати договора при следните условия:
• В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора от старана на ПОТРЕБИТЕЛЯ, , ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като допълнително удържа такси за отказ от 100 лв. при самолетни програми, 70 лв при програми "самолет и автобус" и автобусни програми с продължителност над 7 дни и 50 лв при автобусни програми с продължителност до 6 дни: ;
12.1 При отказ от участие в съответната екскурзия/почивка, ПОТРЕБИТЕЛЯ, има право да иска възстановяване на заплатената от него сума, в случай, че е информирал Туроператора най-късно 90 дни преди обявената за пътуване дата при самолетни пътувания или при автобусни, които се провеждат по време на национални празници и официални почивни дни, а при автобусни екскурзии - 60 дни преди датата за пътуване. В този случай Туроператорът възстановява размера на внесената сума, намалена с таксите за отказ според т.15, както и със сумата на самолетния билет, ако той е издаден към датата на анулация на пътуването,
12.2Туроператорът възстановява пълния размер на внесената сума в случаите, когато Потребителят се прехвърли за автобусна екскурзия/почивка за по-късна дата, или избере друга автобусна екскурзия. При самолетни екскурзии, за които е издаден поименен билет не е възможно прехвърляне за друга дата или на друг турист без да се закупи нов самолетен билет, който следва да се заплати допълнително.
12.3. В случай, че отказът на Потребителя за пътуване е:
• извършен до 45 дни преди преди обявената за пътуване дата при автобусните екскурзии/почивки с продължителност над 7 дни ; 30 дни при автобусни екскурзии с продължителност до 6 дни и до 60 дни при самолетни пътувания , Туроператорът удържа депозита, заплатен от Потребителя ;
• извършен в срок от 59 до 30 дни преди датата на пътуване при самолетните екскурзии, Туроператорът удържа 80% от цената на екскурзията/почивката/.
• извършен в срок от 29 дни до 15 дни преди датата на заминаване при автобусните екскурзии с продължителност до 6 дни и в срок от 45 до 20 дни при автобусни екскурзии с продължителност над 7 дни Туроператорът удържа 80% от цената на екскурзията/почивката.
- извършен в срок по- малък от 15 дни преди обявената за пътуване дата при автобусните екскурзии с продължителност до 6 дни ; в срок по- малък от 20 дни при автобусни екскурзии с продължителност над 7 дни и в срок по-малък от 30 дни при самолетните екскурзии - Туроператорът удържа 100% от цената на екскурзията/почивката.

1
3. Записването за екскурзиите/почивките става след внасяне на депозит от 30% от цената на екскурзията или почивката при автобусни екскурзии или 50 % при пътувания със самолет и сключен договор за организирано пътуване, както и с представяне от потребителя на необходимите документи и информация в офисите на Туроператора, на представляващия го туристически агент, или онлайн (при плащания по банков път)ако не е договорено друго, за описаните в договора услуги
1
4. Срок за плащане – доплащането за автобусна екскурзия или почивка трябва да се осъществи в срок 14 дни преди обявената за пътуване дата, а за самолетни пътувания се извършва един месец преди обявената за пътуване дата, съгласно т.10, б „б“. В случай на неспазване на сроковете за заплащане се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ се отказва от пътуване и Туроператорът си запазва правото да задържи внесената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума.
1
5. Преди да извърши плащане Потребителят се е запознал и е приел договора и общите условия на туроператора, публикувани в сайта www.odans-travel.com и се е съгласил с тях чрез подписването на Договор за организирано пътуване. При предплащания/плащания по банков път или чрез кредитна карта Туроператорът потвърждава договора в двудневен срок и генерира договор с пореден номер, който е валиден и без подписа на потребителя.
1
6. Организаторът предлага срещу допълнително заплащане застраховка "Отмяна на пътуването", покриваща разходите за анулиране на пътуването, анулиране на полетите, съкращаване и прекъсване на пътуването. Тя може да се направи до 5 дена след датата на сключване на договора с Туроператора
17. Медицинската застраховка за акутно заболяване с покритие от 5000 евро се доплаща задължително за всяко конкретно пътуване и представлява неразделна част от общата цена на екскурзията/почивката. Ако Потребителят желае застрахователна полица с по-висок лимит от 5000 евро, следва да я заплати допълнително.
18.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени цените в случай на значителна промяна във валутните курсове, при увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото, както и увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси. Потребителят има реципрочно право на намаление на цената при съответно намаляване на разходите по предходното изречение, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.Туроператорът има правото да извършва промени в обявените цени не по-късно от 20 дни преди датата на екскурзията/почивката и с повишение не повече от 8% от общата цена за туристическия пакет
19.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да изменя едностранно всички клаузи на Договора, които не са „основни“ по смисъла на Закона за туризма, когато интересът на туристите и безпрепятственото реализиране на пътуването налагат това.Например редът за посещение на туристическите обекти,последователността на осъществяване на програмата, замяна на място за настаняване с равностойно такова, промяна в часа на отпътуване или пристигане и др.
2
0.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя несъществени елементи от програмата, когато интересът на туриста или пътуването го налагат. Като такива следва да се третират: последователността на осъществяване на програмата, замяна на място за настаняване с равностойно такова, промяна в часа на отпътуване или пристигане и др.
Туроператорът организира определени екскурзии с тръгване от град " точка А" /например Лондон /и прилключване на програмата до град "точка Б" /например Париж/ като в туристическата програмата указва дати в които програмата се провежда в обратен ред с тръгване от град Б и приключване в град А .Туроператорът си запазва правото за промяна да организира програмите в "прав" или "обратен" ред без да предизвестява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ като се запазват броя на нощувките и предвидените за посещение туристически обекти .Туроператорът не да дължи обезщетение на Потребителия в тези случай.

2
1. Туроператорът притежава Удостоверение за регистрация 05377 за туристическа агентска и туроператорска дейност, като за осъществяване на дейността си използва търговската марка ODANStravel. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от “Закона за туризма” със "Застрахователно дружество Евроинс" АД. Номерът на застрахователната полица е 03700100001415 от 25.03.2018 г, валидна до 24.03.2019 г.

2
2.Преди пътуващият да бъде обвързан от договор ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно
приложение №1, 2,3 и информацията по чл82 ал. 1, т. 1 – 9, който са описани в този договор в точки от 1 до 23
2
3.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осъществи транспорт, трансфери, туристическа програма, допълнителни екскурзии и други услуги само при условията описани в програмата на пътуването, представляваща неразделна част от настоящия договор.
2
4. При записване в последния момент се налага плащане в размер на 100% от екскурзията и сумата е невъзвръщаема.

2
5. Туроператорът организира пътуванията с тръгване от София. Тръгването "от" и връщането "до" градовете от провинцията по някои програми се осъществява при минимум 8 туристи от град. В случай, че минималният брой туристи, пътуващи от провинцията до София не е събран, Туроператорът информира потребителите в срок от три дни преди пътуването, че не е осигурен транспорт от провинцията до София. В този случай туристите от провинцията следва сами да си организират транспорт до София, а Туроператорът им възстановява съответната сума. Невъзможността на Туроператора да организира транспорт от провинцията до София не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задълженията му по договора за организирано пътуване и не е основание за отказ от пътуване или за претенции за обезщетение.
2
6. При пътувания със самолет Туроператорът не носи отговорност в следните случаи: при изменение на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията; както и при извършването на полети, при които се налага промяна в часовете на полетите и/или в случаите на неблагоприятни атмосферни условия.
27. Потребителят се задължава да спазва реда при пътуването с автобус или самолет и вътрешния ред при нощуването в съответните хотели. Потребителя се задължава да спазва законите в посетените държави независимо дали е запознат с тях или не. Потребителя се задължава да съблюдава традициите и обичаите на страните, които посещава като при всякакво незаконно, неморално или неетично поведение, включително и под въздействието на алкохолно опиянение или нарушение на обществения ред, понася всички последици за своя сметка, а Туроператорът има право да прекрати едностранно участието на туриста без да възстановява стойността на туристическата услуга.
28.Потребителят е длъжен да заплати незабавно стойността на всякакви щети, причинени от него или от пътуващи с него непълнолетни придружители на транспортните средства, с които пътува или на хотела, в който е настанен.
29. Потребителя се задължава да се явява навреме на уточнените от водача на групата сборни пунктове. Туроператорът не е длъжен да изчаква закъснял Турист/и. Всички разходи, претърпени от Потребителя , поради закъсняло явяване или неявяване на сборен пункт и последвало изпускане на автобус, самолет, ферибот и др., са изцяло за сметка на Потребителя, независимо от причината за закъснението. Туроператорът не е длъжен да изчаква Потребителя при възникнали полицейски, митнически или паспортни проблеми и не дължи връщане на заплатени от последния суми или възстановяване на претърпени от последния в тази връзка разходи.
3
0. При пътуване с автобус Потребителят има право да носи със себе си багаж от един брой стандартна пътна чанта и един брой ръчен багаж. Пренасянето на обемисти предмети се допуска само с предварително съгласие на Туроператора и след заплащане на допълнителна такса. Когато пътуването се извършва със самолет, Потребителя има право да пренася допустимото от съответната самолетна компания количество багаж. Туроператорът не носи отговорност за багажа на туристите, при проявена от последния безстопанственост и вина за опазването му.
3
1.Потребителят няма право да носи със себе си предмети с търговски характер, както и такива, които са обект на митническо ограничение над разрешения брой или обем (напр. цигари, алкохол и др.).

3
2.В случай на договор с туристически агент, който работи с ТУРОПЕРАТОРА и плащане на агента за услуги предоставени от ТУРОПЕРАТОРА, последният има право да не признае сключеният договор и да не издаде ваучер на клиента за съответното организирано пътуване, ако не е получил в срок необходимите плащания от турагента.
36 ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата, която е дал на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътуването по този договор, като съдържащата се в предложението програма е част от договора между страните.
3
3.ТУРОПЕРАТОРЪТ ще води кореспонденцията свързана с този договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.
3
4. Потребителят – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.Страните могат да изменят договора по взаимно писмено съгласие, без да искат одобрението на ползващите се от този договор трети лица. Страните могат да заменят ползващите се от договора трети лица без съгласието на последните.

3
5. Рекламации се уважават, ако се получат в писмен вид в офиса на Туроператора, или бъдат изпратени по имайл - до 14 дни след след приключване на пътуването.
Рекламацията се извършва от туриста в писмен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнатото лице, включително при договор в полза на трето лице.
Туроператорът може да изисква допълнителни писменни или други видове доказателства, включително обяснения на засегнати лица по случая. Туроператорът се задължава да отговори в писмен вид до 30 дни след получаване на рекламацията.
36. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало оплакването, като се състави констативен Протокол, подписан от приемащата агенция или от представител на хотела, касаещ оплакването както и от самия турист, а при необходимост и от други лица, компетентни да удостоверят съответните обстоятелства. .
37. За рекламации, подадени от потребителя при нарушаване на общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на претенции към Туроператора.

38.Потребителят отбелязва тук, ако е съгласен неговият международен паспорт и този на лицата, които ще пътуват с него, да бъдат предадени в оригинал и използвани от ТУРОПЕРАТОРА за предоставяне на визова услуга по този договор, ако такава е необходима. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран, че в международния му паспорт се съдържат биометрични данни.
39.Потребителят – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – туристи, да ги запише за пътуването по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.
4
0.ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил предварително информация, както за условията на програмата, по която ще се осъществи пътуването, така и за клаузите на този договор, и е имал достатъчно време да се запознае с тях, преди да го подпише.
4
1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ отбелязва тук, че е съгласен да бъде търсен по телефон от Оданс Травел с предложения за пътуване и друга полезна информация.
4
2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ отбелязва тук, ако не желае e-mail адресът му и тези на лицата, които пътуват по този договор, да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА за целите на директния маркетинг:

4
3. С подписване на настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира от свое име и от името на записаните от него туристи, че тук изброените документи, отнасящи се до него, са му предадени, запознат е с тях и ги приема като неразделна част от настоящия договор, както и че се съгласява с прилагането им при уреждане на отношенията между него и ТУРОПЕРАТОРА: Общите условия за туристически пакети, предлагани от „ОДАНС ТРАВЕЛ“ (ОУТП), Сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 97 от ЗТ „Отговорност на туроператора“, застрахователна полица № 03700100001955; Стандартен формуляр с предварителна информация; Политика за поверителност, както и други документи – Приложение N1 или N2 относно правата на туриста , публикувани на официалната страница на „ОДАНС ТРАВЕЛ“ ЕООД
4
4. Изброените документи са достъпни в офисите на ТУРОПЕРАТОРА и на неговата интернет страница - http://www.odans-travel.com/pagebg.php?P=16HYPERLINK "http://www.odans-travel.com/pagebg.php?P=16&SP=17"&HYPERLINK "http://www.odans-travel.com/pagebg.php?P=16&SP=17"SP=17
4
5. За обвързващи ПОТРЕБИТЕЛЯ се считат тези общи условия, които са били публикувани на страницата на ТУРОПЕРАТОРА към деня на подписване на настоящия договор.
46.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването, посочена в него.
Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

last minute
Промоции
Извънредни оферти
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах