Финансиране


ОДАНС ТРАВЕЛ ЕООД започна изпълнение на проект по процедура BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

В началото на месец Юни 2023 г. ОДАНС ТРАВЕЛ ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

В проекта е предвидено въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която да допринесе за допълнителна цифровизация на процесите в ОДАНС ТРАВЕЛ ЕООД.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 20 000,00 лв., които са изцяло финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.
  
Картинка 141.9KB
Промоции
Извънредни оферти