Защита на лични данни

Политика за поверителност/защита на личните данни

 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.

ОДАНС ТРАВЕЛ ООД в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно настоящата политика и няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Ние сме:

 • ТА „ОДАНС ТРАВЕЛ“ ООД, ЕИК 130543693, със седалище на адрес: гр. София, 1142, район Средец, бул. "Патриарх Евтимий" No 15, тел.: 02/ 987 31 33, , Електронна поща: , pe15@odans-travel.com, Интернет страница: www.odans-travel.com

 • Дружество „ОДАНС ТРАВЕЛ“ ООД е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е определило длъжностно лице по защита на данните, с което лице можете да се свържете на имейл : [email protected].

II. Компетентен надзорен орган за защита на личните данни:

 • Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Телефон: 02 915 3 518

 • Интернет страница: www.cpdp.bg

 • E-mail: [email protected]

III. Информация и лични данни за Вас и основанията, на които събираме и обработваме тези данни:

 • Основанията, на които ОДАНС ТРАВЕЛ ООД обработва лични данни:

 • Когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение;

 • Когато обработването е необходимо за изпълнението на договор;

 • На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;

 • ОДАНС ТРАВЕЛ ООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

 • Ще обработваме следните категории лични данни: име; имейл адрес; пол; телефонен номер; дата на раждане; информация от запитвания; паспортни данни, в случай на предоставянето им от субекта на данни.

 • Автоматично приемаме и записваме информация от браузъра за: IP адрес; софтуерни и хардуерни характеристики; страници на уебсайта, които достъпвате; друга системна информация;

 • Ако имате профил в ОДАНС ТРАВЕЛ ООД /http://www.odans-travel.com/, ще обработваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с профила, като например: номер на профил; история на посещението;

 • Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за ОДАНС ТРАВЕЛ ООД. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на този уебсайт, изпълнението на Вашата заявка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

 • Начин на събиране на информация:

 • използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;

 • когато се регистрирате, създавайки профил;

 • когато правите запитване;

 • когато правите резервация (онлайн или офлайн);

 • когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;

 • когато участвате в анкета

 • когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;

 • когато представяте потребителско съдържание (ревюта);

 • от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;

 • от трети страни – чрез профила ОДАНС ТРАВЕЛ ООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

 • В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ОДАНС ТРАВЕЛ ООД не носи отговорност за нея.

IV. Цели, за които обработваме Вашите лични данни:

 • Целите и начините на обработване на личните Ви данни от страна на ОДАНС ТРАВЕЛ ООД са:

 • за да предоставим нашите услуги;

 • за свързване с нашите потребители;

 • за да отговорим на вашите запитвания;

 • за да персонализираме съдържанието;

 • за да подобрим нашите услуги;

 • за да подобрим ефективността на нашата интернет страница;

 • за маркетингови цели;

 • за проучвания и анализи;

 • други начини, разрешени или незабранени от законодателството.

 • С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети или са собственост от/на ОДАНС ТРАВЕЛ ООД.

 • Съхраняваме данните Ви, за срок не по-дълъг от предвидения по закон.

 • Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

 • Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

За техническото осъществяване на този отказ във вашия браузър се поставя съответния маркер в положение Off. Това Cookie служи единствено за регистрирането на вашия отказ. Моля имайте предвид, че поради технически причини Cookie може да се ползва само за браузъра, от който е зададено. Ако изтриете Cookies, или използвате друг браузър или устройство, трябва отново да зададете желания от Вас избор.

V. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:

 • ОДАНС ТРАВЕЛ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично съгласие на клиента;

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

 • информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и ОДАНС ТРАВЕЛ – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;

 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страницата.

 • ОДАНС ТРАВЕЛ ООД има основание и право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

 • В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции от съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и ОДАНС ТРАВЕЛ ООД, или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между Нас и друго физическо или юридическо лице.

 • Ние никога не предлагаме или продаваме Вашите данни, освен посочените случаи по-горе.

 • Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици в посочените случаи.

VI. Вашите права:

 • Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:

Право на информираност: По всяко време можете да получите информация за предоставени от Вас лични данни, както и за:

 • служител на дружеството – отговорник за защитата на лични данни;

 • намерението на ОДАНС ТРАВЕЛ ООД да предаде данните Ви на трети страни;

 • срока на съхранение на данните Ви;

 • съществуването на автоматизирано вземане на решения;

 • информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

 • Вие имате право по всяко време да поискате информация относно това дали и как се съхраняват Ваши лични данни. Можете да се свържете с ОДАНС ТРАВЕЛ ООД на предоставените в настоящата политика контакти.

 • Вие имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 • Вие имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.

 • Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неточни, както и допълване на лични данни Ви.

 • Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

 • Вие имате право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: [email protected]

VII. Как да упражните Вашите права:

 • Винаги можете да се свържете с нас на eлектронна поща: [email protected] и на посочените в началото адреси и телефони.

 • В случай, че установите или смятате, че обработваме Вашите лични данни неправилно, можете да се свържете с нас.

VIII. Задължения на ОДАНС ТРАВЕЛ ООД:

 • Ние предприемаме всички необходими технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица.

Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

 • Определен е служител по защита на лични данни, като данни за контакт с него са посочени настоящата политика;

 • Ние обработваме данни, като се основава на всички принципи на Общ регламент за защита на лични данни (ЕС) 679/2016;

 • Водим регистър на дейностите по обработване на лични данни;

 • Ние ще Ви окажем съдейства за упражняване правата Ви като субекти на данни по посочените в тази политика начини;

 • Ние управляваме риска по защита на личните данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016.


Строго необходими бисквитки

Ключ за бисквитка Домейн Път Тип бисквитка Изтичане Описание
PHPSESSID www.odans-travel.com / First-party Сесия Бисквитка, генерирана от приложения, базирани на езика PHP. Това е идентификатор с общо предназначение, използван за поддържане на променливи на потребителска сесия. Обикновено това е произволно генерирано число, начинът, по който се използва може да бъде специфичен за сайта, но добър пример е поддържането на влязъл статус за потребител между страниците.

Бисквитки за ефективност

Ключ за бисквитка Домейн Път Тип бисквитка Изтичане Описание
_gid .odans-travel.com / First-party 1 ден Тази бисквитка е зададена от Google Analytics. Той съхранява и актуализира уникална стойност за всяка посетена страница и се използва за преброяване и проследяване на показванията на страници.
_gat .odans-travel.com / First-party 53 секунди Това име на бисквитка е свързано с Google Universal Analytics, според документацията се използва за ограничаване на честотата на заявките - ограничаване на събирането на данни на сайтове с голям трафик.
is_unique .statcounter.com / Third-party 1 година 1 месец Тази бисквитка е зададена от StatCounter, за да определи дали сте за първи път или завръщащ се посетител.
_ga_B6KDJBLB1C .odans-travel.com / First-party 1 година 1 месец Тази бисквитка се използва от Google Анализ за запазване на състоянието на сесията.
_ga .odans-travel.com / First-party 1 година 1 месец Това име на бисквитка е свързано с Google Universal Analytics - което е значителна актуализация на по-често използваната услуга за анализ на Google. Тази бисквитка се използва за разграничаване на отделни потребители чрез присвояване на произволно генериран номер като идентификатор на клиента. Той се включва във всяка заявка за страница в даден сайт и се използва за изчисляване на данни за посетители, сесии и кампании за отчетите за анализ на сайтове.

Таргетиращи бисквитки

Ключ за бисквитка Домейн Път Тип бисквитка Изтичане Описание
test_cookie .doubleclick.net / Third-party 15 минути Тази бисквитка се задава от DoubleClick (която е собственост на Google), за да определи дали браузърът на посетителя на уебсайта поддържа бисквитки.
_fbp .odans-travel.com / First-party 3 месеца Използва се от Meta за предоставяне на поредица от рекламни продукти като офериране в реално време от рекламодатели трети страни
IDE .doubleclick.net / Third-party 1 година Тази бисквитка се задава от Doubleclick и носи информация за това как крайният потребител използва уебсайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял, преди да посети споменатия уебсайт.
_gcl_au .odans-travel.com / First-party 3 месеца Използва се от Google AdSense за експериментиране с ефективността на рекламите в уебсайтове, използващи техните услуги

Бисквитки за функционалност

Ключ за бисквитка Домейн Път Тип бисквитка Изтичане Описание
sc_is_visitor_unique .odans-travel.com / First-party 1 година 1 месец Използва се за съхраняване на броя посещения.

Некласифицирани бисквитки

Ключ за бисквитка Домейн Път Тип бисквитка Изтичане Описание
adwise_retarget .adwise.bg / Third-party 1 година  
cf_clearance .odans-travel.com / First-party 1 година  

Промоции
Извънредни оферти